Purchase Policy

1. Terms of agreement
The contract of sale is subject to normal conditions of Danish law. The contract is only binding for both parties, when Nordic Barista Cup has registered payment.

2. Sign-up.
You receive the entrance ticket to Nordic Barista Cup when you sign-up the first day. If you can’t be there during the sign-up hours, you can do it later. You are responsible to find the right person to help you with the formalities. Nordic Barista Cup will not refund if you only attend day 2 and 3.

3. Payment
Payment can be done with Your Dankort, VISA/Dankort, Visacard, Mastercard, Maestro or American Express. When paying the amount is drawn form your account within 7 days. All information is send directly to Nets (a Danish bank system), and Nordic Barista Cup does not keep your information.

4. Administration fee
The administration fee for purchasing a ticket for the event is 5 €. All prices stated here are incl. VAT and taxes.

5. Payment fees
The use of credit card is subject to a  transaction fee:
Dankort, VISA/Dankort:
Amount: 0,00 – 50,00 DKK fee: DKK 0,70
Amount 50,01 – 100 DKK fee: 1,10 DKK
Amount: 100,01 – 500 DKK fee: 1,45 DKK
Amount: >500,01 DKK fee: 1,45 DKK + 0,10%

MasterCard issued in Denmark: 1,5% of the transaction, minimum DKK 0,70
MasterCard issued outside Denmark: 2,95% of the transaction, minimum 1,95DKK
VISA issued outside Denmark: 2,95% of the transaction, minimum 1,95DKK
VISA issued in Denmark issued in Denmark: 1,5% of the transaction, minimum DKK 0,70
VISA Electron issued in Denmark: 1,5% of the transaction, minimum DKK. 0,70
American Express issued in Denmark: 1,25% of the transaction, minimum DKK. 0,70
American Express issued outside Denmark: 3,75% of the transaction, minimum DKK. 1,95
Maestro issued in Denmark: 1,25% of the transaction, minimum DKK 0,70
Maestro issued outside Denmark: 3,75% of the transaction, minimum 1,95DKK
JCB: 3,75%. Minimum 1,95 DKK

6. Reimbursement
Nordic Barista Cup will only reimburse the full amount of money, if the event is being cancelled. In some cases the right of cancellation is valid. The Nordic Barista Cup Administration will decide when. Administration fee will not be reimbursed.

7. Cancellation
Cancellation is only covered if the event is not being held at all.

8. Restriction
Nordic Barista Cup has the right to change the times stated program or make other changes in the event.

Salgsbetingelser
Her kan du læse hvilke regler og retningslinier, der gælder for køb af billetter til Nordic Barista Cup.

1. Aftaleindgåelsen
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Nordic Barista Cup har registreret og modtaget betaling.

2. Indskrivning
Adgangsbilletten til Nordic Barista Cup får du ved indskrivningen den første dag. Hvis du ikke er til stede ved indskrivningen kan du skrives ind senere. Du må selv sørge for at finde rette vedkommende og få hjælp til at skrive dig ind. Nordic Barista Cup refunderer ikke, hvis du for eksempel først ankommer til dag 2.

3. Betaling
Du kan betale med Dankort. Visakort, Maestro, Mastercard, VISA og American Express. Når du betaler hæves beløbet på din konto inden for 7 dage.
Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets. Nordic Barista Cup gemmer ikke kortoplysninger.

4. Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne for at melde dig til Nordic Barista Cup er 5 € pr billet.
Alle priser er inklusiv moms og skatter.

5. Gebyrer ved betaling
Ved brug af kreditkort pålægges kreditkortselskabets gebyrer

VISA/Dankort:
Beløb 0,00 – 50,00 DKK gebyr: DKK 0,70
Beløb 50,01 – 100 DKK gebyr: 1,10 DKK
Beløb 100,01 – 500 DKK gebyr: 1,45 DKK
Beløb >500,01 DKK gebyr: 1,45 DKK + 0,10% af beløbet

MasterCard udstedt i Danmark: 1,5% af transaktionen, minimum DKK 0,70
MasterCard udstedt udenfor Danmark: 2,95% af transaktionen, minimum 1,95DKK
VISA issued udstedt udenfor Danmark: 2,95% af transaktionen, minimum 1,95DKK
VISA udstedt i Danmark: 1,5% af transaktionen, minimum DKK 0,70
VISA Electron udstedt i Danmark: 1,5% af transaktionen, minimum DKK. 0,70
American Express udstedt i Danmark: 1,25% af transaktionen, minimum DKK. 0,70
American Express udstedt udenfor Danmark: 3,75% af transaktionen, minimum DKK. 1,95
Maestro udstedt i Danmark: 1,25% af transaktionen, minimum DKK 0,70
Maestro udstedt udenfor Danmark: 3,75% af transaktionen, minimum 1,95DKK
JCB: 3,75%. Minimum 1,95 DKK

6. Refundering
I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

I særlige tilfælde kan fortrydelsesretten gøres gældende. Dette besluttes af Nordic Barista Cup Administrationen.
Opkrævet billetgebyr refunderes ikke.

7. Aflysning
Aflysning dækker kun over at arrangementet slet ikke gennemføres.

8. Forbehold
Nordic Barista Cup tager forbehold for fejl i de listede tidspunkter og for ændringer i arrangementet.